Digital Disruption یا اختلال ديجيتال چیست؟

Digital Disruption یا اختلال ديجيتال چیست؟

تکنولوژی دیجیتال با اشتهای سیری ناپذیری در حال تغییر چهره جهان ماست. حالا به کمتر چیزی می توانید نگاه کنید که تکنولوژی دیجتال سعی در چنگ انداختن به او نداشته باشد. انکار یا مقاومت در برابر این دگردیسی می تواند منجر به شکست در کسب و کار و ایجاد شکاف دیجیتالی باشد.

ادامه مطلب
فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات چیست؟

این مطلب که به عنوان مقدمه ای برای بحث های آینده در خصوص استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی دیجیتال نوشته شده است، به تعریف فناوری اطلاعات و تعریف مرزهای آن اختصاص داده شده است

ادامه مطلب
کاربردهای داده کاوی به زبان ساده

کاربردهای داده کاوی به زبان ساده

تعریف ساده داده کاوی و کاربردهای آن. خلاصه ای از ارائه هوش تجاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ادامه مطلب