فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات چیست؟

این مطلب که به عنوان مقدمه ای برای بحث های آینده در خصوص استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی دیجیتال نوشته شده است، به تعریف فناوری اطلاعات و تعریف مرزهای آن اختصاص داده شده است

ادامه مطلب
کاربردهای داده کاوی به زبان ساده

کاربردهای داده کاوی به زبان ساده

تعریف ساده داده کاوی و کاربردهای آن. خلاصه ای از ارائه هوش تجاری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

ادامه مطلب