علم و تکنولوژی

Digital Disruption یا اختلال ديجيتال چیست؟

Digital Disruption یا اختلال ديجيتال چیست؟

جک ولش مدیرعامل اسبق جنرال الکتریک گفته است : به پایان رسیدن نزدیک است، اگر سرعت تغییرات در بیرون بیش از درون باشد .

در سال 1949 پیش بینی کرده بودند کامپیوتر ها در آینده وزنی کمتر از 1.5 تن خواهند داشت. از زمان این پیش بینی سالها گذشته است و حالا عمل جراحی از راه دور انجام می دهیم.

تکنولوژی دیجیتال با اشتهای سیری ناپذیری در حال تغییر چهره جهان ماست. حالا به کمتر چیزی می توانید نگاه کنید که تکنولوژی دیجتال سعی در چنگ انداختن به او نداشته باشد.

اصطلاح اختلال دیجیتالی به همین دگردیسی و اثرات حاصل از آن بر مدل های کسب و کار و شیوه ایجاد ارزش، بازار و صنعت اشاره دارد.

هیچ بخش یا سازمانی در برابر تخریب دیجیتال ایمنی ندارد. از تغییر در خط تولید تا تغییر در مدل های کسب و کار و ظهور استارتاپ ها تا تغییر در ذایقه ، خواسته و رفتار مشتریان. سیر تحول حاصل از تکنولوژی دیجیتال و دیجیتالی شدن انکار ناپذیر است. انکار یا مقاومت در برابر این دگردیسی می تواند منجر به شکست در کسب و کار و ایجاد شکاف دیجیتالی باشد.

باید بخاطر داشته باشیم، آنچه موجب اختلال می شود تکنولوژی نیست! بلکه تاثیری است که تکنولوژی بر نیازها و رفتار و انتظارات مشتریان می گذارد.

گارتنر اصطلاح Digital Disruption  را اینگونه تعریف می کند:

تاثیر ناشی از تکنولوژی های دیجیتال که باعث تغییر در انتظارات و رفتارهای بنیادین در فرهنگ، بازار، صنعت و فرآیندها می شود.

تفاوت اختلال دیجیتال و تحول دیجیتال

اگرچه گاهی در مقالات علمی نیز مفهوم اختلال دیجیتال یا Digital Disruption معادل تحول دیجیتال یا Digital Transformation در نظر گرفته شده است اما تحول دیجیتال یا Digital Transformation یعنی تغییر و تحول سازمان با استفاده از تکنولوژی دیجیتال. در حالیکه اختلال دیجیتالی به تاثیر حاصل از تکنولوژی دیجیتال اشاره می کند.

 

پی نوشت : این اصطلاح در فارسی گسستگی دیجیتال و تحول آفرینی دیجیتال نیز ترجمه شده است.

برچسب ها
اشتراک گذاری در :
امین برهمند
مشاور و مدرس کسب و کارها در حوزه فن آوری اطلاعات

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه