آخرین مطالب

بازاریابی یک به یک، رویکردی جدید که ریشه در گذشته دارد

بازاریابی یک به یک، رویکردی جدید که ریشه در گذشته دارد

بازاریابی یک به یک یا نفر به نفر (One To One Marketing) مفهوم ساده ای دارد. هیچ دو نفری شبیه هم نیستند. مشتری را بصورت دسته و گروه نبینیم! با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مشتری سعی در ایجاد ارتباطی اختصاصی با او داشته باشیم یا پیشنهاد محصولی مطابق با ویژگی های او ارایه دهیم.

بخش بندی بازار - فلسفه و تعریف

بخش بندی بازار - فلسفه و تعریف

می دانیم بازاریابی بر مشتریان و به طور خاص بر نیازها و خواسته‌های آن‌ها تمرکز دارد. اما مشتریان با "ویژگی های مختلف" گرایش ها، نیازها و ترجیحات متفاوتی دارند و الزاما یک پیشنهاد محصول نمی تواند پاسخ یکسانی از سوی آنها دریافت کند

فناوری اطلاعات چیست؟

فناوری اطلاعات چیست؟

این مطلب که به عنوان مقدمه ای برای بحث های آینده در خصوص استراتژی های فناوری اطلاعات و استراتژی دیجیتال نوشته شده است، به تعریف فناوری اطلاعات و تعریف مرزهای آن اختصاص داده شده است

چند حکایت از طبقات‌الصوفیه خواجه عبدالله انصاری

چند حکایت از طبقات‌الصوفیه خواجه عبدالله انصاری

چند حکایت کوتاه از کتاب "طبقات‌الصوفیه" خواجه عبدالله انصاری از متون کهن فارسی و اثری تاریخی در شرح حال بزرگان عرفان و تصوف